Valitse tästä

Tietosuojaseloste

Verkkopalveluiden tietosuojaseloste, Päivitetty 19.8.2021

Tämä tietosuojaseloste koskee tekstiilipalvelu.com verkkopalveluissa rekisteröityneitä käyttäjiä. Rekisteröityneiden käyttäjien tiedot tallennetaan tilausten toimittamisen mahdollistamiseksi. Maksamisen yhteydessä ei tallenneta luottokortti- tai pankkitietoja.

 

Rekisterinpitäjä:
Tekstiilipalvelu Oy
PL 38 / Vilpolantie 1
37801 Akaa
Y-tunnus 0596381-8

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla rekisteriasioista vastaavalta Anna Kärjeltä, anna.karki@tekstiilipalvelu.com

 

Rekisterin nimi 
Tekstiilipalvelun asiakasrekisteri.

 

Rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti).

 

 

Mitä tietoja voimme kerätä?

 

Asiakkaan perustiedot:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, y-tunnus, asiakas-ID, käyttäjätunnus ja salasana. 

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Laskutustiedot, tilaustiedot ja -historia, tilausten toimitusosoitteet, ostokäyttäytyminen ja tekniset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Laskutustiedot, tilaustiedot ja -historia, tilausten toimitusosoitteet, ostokäyttäytyminen ja tekniset tiedot.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen
Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.

 

Tietojen suojaus
Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

 

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat verkkokaupan omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

 

Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan Tekstiilipalvelu Oy:n ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, ellei Tekstiilipalvelu Oy ole antanut alihankkijalleen erillistä lupaa tietojen siirtoon. Tällöin henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolain 22–23 §:n mukaisesti. Verkkokauppa voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tilaukseen merkittyjä laskutustietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa kolmannelle osapuolelle laskutusprosessin sitä vaatiessa.

 

Evästeiden käyttö
Verkkokaupassa käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

 

Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tekstiilipalvelu Oy
PL 38
37801 Akaa

 

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakkuutensa ja pyytää Tekstiilipalvelu Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä Anna Kärkeen: anna.karki@tekstiilipalvelu.com.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

Tietojen päivittäminen

Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja Omat tiedot -osiossa. Tietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.