Valitse tästä

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Tekstiilipalvelu Oy
Vilpolantie 1
37800 Akaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Minna Alfthan
Vilpolantie 1
37800 Akaa


3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää verkkokaupan kautta tulleita tilauksia. Hakijan tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä käsittelee vain ne henkilöt, jotka ovat osana verkkokaupan toiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö
asiakkaan perustiedot (yritys, yhteystiedot)
asiakkaan tilaama tuote ja sen optiot
maksutapa
vastaanottajan perustiedot (yritys, yhteystiedot)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot ovat asiakkaan ilmoittamia

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Tekstiilipalvelu Oy:n ulkopuolelle

8. Tarkastusoikeus
​Henkilöllä on Henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.